Hyppää sisältöön

Tiedosto-malli

File-malli määrittelee tiedostojärjestelmän toiminnon.

Luo väliaikainen hakemisto

Tämä vaihe luo väliaikaisen hakemiston.

Hakemisto poistetaan kun liukuhihna päättyy.

{
 "name": "Prepare_temp_dir",
 "file": "mkdir",
 "output": "tempDir"
}
Arvo Tyyppi Kuvaus
name string Mallin nimi
file JsonAny Suoritettava toiminto
output string Muuttujan nimi, johon hakemiston nimi tallennetaan

Luo nimetty hakemisto

Tämä vaihe luo hakemiston haluttuun sijaintiin.

{
 "name": "Prepare_dir",
 "file": "mkdir",
 "target": "${tempDir}/myPath"
}
Arvo Tyyppi Kuvaus
name string Mallin nimi
file JsonAny Suoritettava toiminto
target string Toivottu luotava hakemisto
output string Vapaaehtoinen muuttuja, johon hakemiston nimi tallennetaan

Lue tekstitiedosto muuttujaan

Tämä vaihe lukee tekstitiedoston muuttujaan tekstiarvoksi (UTF-8-muodossa).

{
 "name": "Read_file",
 "file": "read",
 "target": "${tempDir}/myPath.txt",
 "output": "fileContents"
}
Arvo Tyyppi Kuvaus
name string Mallin nimi
file JsonAny Suoritettava toiminto
target string Luettavan tiedoston sijainti
output string Muuttuja, johon tiedoston sisältö tallennetaan

Lue tai alusta tekstitiedosto muuttujaan

Tämä vaihe lukee tekstitiedoston muuttujaan UTF-8-muodossa -- tai jos tiedostoa ei vielä ole olemassa, alustaa sen ensiksi.

{
 "name": "Read_or_create_file",
 "file": "read/create",
 "target": "${tempDir}/myPath.txt",
 "default": "[]",
 "output": "itemsJsonString"
}
Arvo Tyyppi Kuvaus
name string Mallin nimi
file JsonAny Suoritettava toiminto
target string Luettava tai luotava tiedosto
default string Luotavan tiedoston sisältö, jos tiedosto puuttuu
output string Muuttuja, johon tiedoston sisältö tallennetaan

Tallenna muuttuja tiedostoon

Tämä vaihe tallentaa content-arvon sisällön merkkijonona tiedostoon UTF-8-muodossa.

{
 "name": "Write_file",
 "file": "write",
 "target": "${tempDir}/myPath.txt",
 "content": "Hello world\n",
 "output": "myFileName"
}
Arvo Tyyppi Kuvaus
name string Mallin nimi
file JsonAny Suoritettava toiminto
target string Tiedosto, johon muutokset tallennetaan
content string Tallennettava sisältö merkkijonona
output string Vapaaehtoinen muuttujan nimi, johon kohdetiedoston nimi tallennetaan

Tallenna muuttuja tiedostoon JSON-muodossa

Tämä vaihe kirjoittaa content-arvon sisällön tekstitiedostoon JSON- ja UTF-8-muodossa.

{
 "name": "Write_file",
 "file": "write",
 "target": "${tempDir}/myPath.txt",
 "content": {
  "hello": "world"
 },
 "output": "myFileName"
}
Arvo Tyyppi Kuvaus
name string Mallin nimi
file JsonAny Suoritettava toiminto
target string Tiedosto, johon muutokset tallennetaan
content JsonAny Tallennettava arvo JSON-yhteensopivassa muodossa (poislukien merkkijonona)
output string Vapaaehtoinen muuttujan nimi, johon kohdetiedoston nimi tallennetaan
Back to top