Hyppää sisältöön

JSON-malli

JSON-malli määrittelee vaiheen muuttujan käsittelyyn JSON-muodossa.

Muunna muuttuja JSON-merkkijonoksi

{
  "name": "Stringify_json",
  "json": {"foo":"bar"},
  "action": "stringify",
  "output": "jsonString"
}

Arvo muunnetaan merkkijonoksi "{\"foo\":\"bar\"}" ja tallennetaan muuttujaan jsonString.

Arvo Tyyppi Kuvaus
name string Mallin nimi
json JsonAny Muunnettava arvo
action JsonAny Suoritettava toiminto
output string Muuttujan nimi, johon purettu arvo tallennetaan
parameters ParameterModel[] Valinnaiset parametrit
variables JsonObject Valinnaiset muuttujat

Pura JSON-merkkijono muuttujaksi

{
  "name": "Parse_json",
  "json": "{\"foo\":\"bar\"}",
  "action": "parse",
  "output": "jsonObject"
}

Arvo puretaan objektiksi {"foo":"bar"} ja tallennetaan muuttujaan jsonObject.

Arvo Tyyppi Kuvaus
name string Mallin nimi
json JsonAny Purettava arvo
action JsonAny Suoritettava toiminto
output string Muuttujan nimi, johon purettu arvo tallennetaan
parameters ParameterModel[] Valinnaiset parametrit
variables JsonObject Valinnaiset muuttujat
Back to top