Hyppää sisältöön

Git-malli

Git-malli määrittelee Git-versiohallinnan toiminnon.

Huomaa! Järjestelmästä tulee löytyä git -komento. Docker-ympäristössämme se on asennettuna.

Ulkopuolisen Git-säilön kloonaaminen

Tämä malli kloonaa git-säilön ajamalla komennon git clone URL [TARGET].

{
 "name": "Prepare_git",
 "git": "clone",
 "url": "git@github.com:sendanor/ts.git",
 "target": "${gitDir}"
}
Arvo Tyyppi Kuvaus
name string Mallin nimi
git string Tehtävä toiminto
url string Kloonattava Git-säilö (voi olla URL tai tiedosto)
target string Vapaaehtoinen kohdehakemisto, jonne git-säilö kloonataan. Oletuksena git-säilön nimi.

Lisää muutokset Gitiin

Tämä malli lisää muutokset tiedostoihin Git-versiohallintaan ajamalla komennon git add TARGET.

Voit myös vaihtaa suoritettavan komennon hakemistosijaintia cwd -arvolla. Komento tulee suorittaa git-hakemiston sisällä.

{
 "name": "Add_to_git",
 "git": "add",
 "target": "${commentFile}",
 "cwd": "${gitDir}"
}
Arvo Tyyppi Kuvaus
name string Mallin nimi
git string Tehtävä toiminto
target string Tiedosto tai hakemisto lisättäväksi Git-säilöön. Oletuksena ., eli nykyinen hakemisto.
cwd string Hakemisto, jossa komento suoritetaan. Oletuksena nykyinen hakemisto.

Hae muutokset ulkopuolisesta Git-säilöstä

Tämä vaihe ajaa komennon git pull [TARGET].

Voit myös vaihtaa suoritettavan komennon hakemistosijaintia cwd -arvolla. Komento tulee suorittaa git-hakemiston sisällä.

{
 "name": "Pull_changes",
 "git": "pull",
 "cwd": "${gitDir}"
}
Arvo Tyyppi Kuvaus
name string Mallin nimi
git string Tehtävä toiminto
target string Git-osoite (URL tai hakemisto), josta uudet muutokset haetaan. Oletuksena origin.
cwd string Hakemisto, jossa komento suoritetaan. Oletuksena nykyinen hakemisto.

Lähetä muutoksia ulkopuoliseen Git-säilöön

Tämä vaihe suorittaa komennon git push [TARGET].

Voit myös vaihtaa suoritettavan komennon hakemistosijaintia cwd -arvolla. Komento tulee suorittaa git-hakemiston sisällä.

{
 "name": "Push_to_git",
 "git": "push",
 "cwd": "${gitDir}"
}
Arvo Tyyppi Kuvaus
name string Mallin nimi
git string Tehtävä toiminto
target string Git-osoite (URL tai hakemisto), jonne uudet kommitoidut muutokset lähetetään. Oletuksena origin.
cwd string Hakemisto, jossa komento suoritetaan. Oletuksena nykyinen hakemisto.

Aseta Git-asetuksia

Tämä vaihe ajaa komennon git config [SET [VALUE]].

Voit myös vaihtaa suoritettavan komennon hakemistosijaintia cwd -arvolla. Komento tulee suorittaa git-hakemiston sisällä.

{
 "name": "Set_git_email",
 "git": "config",
 "set": "user.email",
 "value": "agent@exmaple.com",
 "cwd": "${gitDir}"
}
Arvo Tyyppi Kuvaus
name string Mallin nimi
git string Tehtävä toiminto
set string Git-asetuksen avain
value string Git-asetuksen arvo
cwd string Hakemisto, jossa komento suoritetaan. Oletuksena nykyinen hakemisto.

Muutoksien kommitointi

Tämä komento suorittaa komennon git commit [-m MESSAGE].

Voit myös vaihtaa suoritettavan komennon hakemistosijaintia cwd -arvolla. Komento tulee suorittaa git-hakemiston sisällä.

{
 "name": "Commit_git",
 "git": "commit",
 "message": "Pipeline changed files",
 "cwd": "${gitDir}"
}
Arvo Tyyppi Kuvaus
name string Mallin nimi
git string Tehtävä toiminto
message string Viesti kommittiin. Oletuksena Pipeline commit.
cwd string Hakemisto, jossa komento suoritetaan. Oletuksena nykyinen hakemisto.
Back to top