Hyppää sisältöön

Komentomalli

Command-malli määrittelee suoritettavan järjestelmäkomennon.

Komennon suorittaminen

Tämä malli suorittaa komennon date.

{
 "name": "Print_date",
 "command": "date"
}
Arvo Tyyppi Kuvaus
name string Mallin nimi
command string Suoritettavan komennon nimi

Komennon suorittaminen tallentaen tulokset

Tämä malli suorittaa komennon date ja tallettaa tulokset dateString -nimiseen muuttujaan.

{
 "name": "Get_date",
 "command": "date",
 "output": "dateString"
}
Arvo Tyyppi Kuvaus
name string Mallin nimi
command string Suoritettavan komennon nimi
output string Muuttujan nimi, johon tulokset tallennetaan

Komennon suorittaminen argumenteilla tallentaen tulokset

Tämä malli suorittaa komennon date +%s ja tallettaa tulokset timestampString -nimiseen muuttujaan.

{
 "name": "Get_timestamp",
 "command": "date",
 "args": [
  "+%s"
 ]
 "output": "timestampString"
}
Arvo Tyyppi Kuvaus
name string Mallin nimi
command string Suoritettavan komennon nimi
args string[] Komennon argumentit listassa
output string Muuttujan nimi, johon tulokset tallennetaan
Back to top