Hyppää sisältöön

Assert-malli

Assert-malli määrittelee operaation, joka tarkistaa arvojen yhteneväisyyden.

Vaihe merkitään epäonnistuneeksi, jos arvot eivät vastaa toisiaan.

{
  "name": "Check_value",
  "assert": "${something}"
  "equals": "FooBar"
}
Arvo Tyyppi Kuvaus
name string Mallin nimi
assert JsonAny Tarkisettava arvo
equals JsonAny Vertailtava arvo
output string Vapaaehtoinen muuttujan nimi, johon tulos tallennetaan. Tulokseksi tallentuu aina true, sillä vaihe epäonnistuu muuten.
parameters ParameterModel[] Valinnaiset parametrit
variables JsonObject Valinnaiset muuttujat
Back to top