Hyppää sisältöön

Lomakkeen Pipeline-asetukset

Lomakkeen pipeline-asetukset

Pipeline-välilehdeltä määritellään kuinka lomakkeen tulokset käsitellään Pipeline-sovelluksessamme.

  1. Valitse millä pipeline-mallilla lomakkeen syötteet käsitellään
  2. Valitse mille Agent pool-ryhmälle käsitely annetaan
  3. Jos pipelinessa on määritelty parametereja, voit nyt valita kuinka lomakkeen syöte kytketään niihin

Pipeline-parametrien kytkeminen

Parameters-kohdasta voit yhdistää lomakkeen kenttiä valitsemasi pipeline-mallin parametreihin.

Lomakkeen kytkennät voidaan määritellä seuraavasti @-merkkisellä arvolla:

Arvo Kuvaus
@ Kaikki lomakkeen kentät yhtenä JSON-objektina
@my_password Yhdistä kenttään avaimella my_password
@user.email Yhdistä objektin user sisällä olevaan kenttään avaimella email

Parametreja voi asettaa myös kiinteäksi JSON-arvoksi =-määrityksellä:

Arvo Kuvaus
="The text" Merkkijono
=false or =true Totuusarvo
=123 Numero
={"foo":"bar"} Objekti
=["a", "b", "c"] Lista
=null Null
Back to top